RegulaminRegulamin zakupu biletów na stronie bilety24.uk, obowiązujący od dnia 23 sierpnia 2016 roku

1. Zasady ogólne
Niniejszy regulamin odnosi się wyłącznie do sprzedaży biletów na stronie bilety24.uk. Nie łączy się on z regulaminami poszczególnych wydarzeń artystycznych, organizatorów oraz sprzedawców bezpośrednich. Każdy Klient, przed zakupem biletów w Serwisie, zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem. Uwaga: dystrybucja biletów prowadzona jest wyłącznie przez ORGANIZATORA WYDARZENIA.

Adresy poczty elektronicznej:
2. Procedura zawierania umów i dokonywania zakupów
Bilety sprzedawane są nie tylko za pośrednictwem serwisu transakcyjnego bilety24.uk.  W ściśle określonych przypadkach, sprzedaż może być również prowadzona telefonicznie, bądź w innych serwisach.
Bilety zakupione w serwisie bilety24.uk bądź w innym punkcie sprzedaży uważa się za sprzedany, w momencie gdy Klient dokona niezbędnych płatności.
Uwaga! Zarówno w czasie zakupu jak i płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych, zaksięgowanie wpłaty może być niemożliwe, a w efekcie transakcja może zostać anulowana.

3. Zakup biletów za pośrednictwem serwisu bilety24.uk
Aby zakupić bilet/bilety na stronie bilety24.uk, Klient musi wybrać interesującego wydarzenie, dostępne w ofercie serwisu, następnie wybrać kategorię oraz rodzaj biletu/biletów, następnie zaznaczyć (jeśli to możliwe) miejsce w sali, w której wydarzenie się odbywa bądź wybrać liczbę miejsc, jeżeli obiekt nie ma pakietów numerowanych. Końcowo Klient musi wypełnić formularz, podając wyłącznie prawdziwe dane osobowe, wybrać metodę oraz opcję dostawy biletów i opłacić zamówienie.

Klient może zdecydować się na płatność za pośrednictwem przelewu tradycyjnego. W tym przypadku musi on kliknąć pole: „Potwierdzam zakup i płacę”/”Confirm and pay”, pod którym również będzie znajdować się krótka adnotacja o zawiązaniu umowy na odległość i rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie kulturalne. Po naciśnięciu tego pola, Klient dostanie na podany w procesie rezerwacji adres e-mail wiadomość z informacjami wstępnymi. Dopiero po realizacji przelewu, zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości e-mail oraz zaksięgowaniu środków na koncie, Klient otrzyma wiadomość o dokonaniu płatności. Jeżeli Klient wybrał tzn. bilet elektroniczny, dostanie go on w wiadomości e-mail w postaci załącznika bądź specjalnego linku. Uwaga: bilet ten należy wydrukować! Jeżeli Klient wybrał wysyłkę kurierem bądź pocztą, musi on oczekiwać na przesyłkę.

Klient może zdecydować się również na płatność kartą bądź systemem Pay Pal. W tym przypadku musi on kliknąć pole: „Potwierdzam zakup i płacę”/”Confirm and pay”, pod którym również będzie znajdować się krótka adnotacja o zawiązaniu umowy na odległość i rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie kulturalne. Po naciśnięciu tego pola, Klient zostanie przekierowany na stronę płatności. Po jej dokonaniu, Klient otrzyma na podane w procesie rezerwacji adres email, informację o realizacji płatności, potwierdzenie rezerwacji biletów, a także (jeśli zaznaczył taką opcję) bilet w formie elektronicznej – w postaci linku lub załącznika.  Uwaga: bilet ten należy wydrukować! Jeżeli Klient wybrał wysyłkę kurierem bądź pocztą, musi on oczekiwać na przesyłkę.

Rezerwacje biletu w serwisie bilety24.uk uznaje się za dokonaną, w momencie gdy na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji, zostanie wysłane potwierdzenie zarejestrowania płatności.
Klient, który zdecydował się dokonać płatności przelewem tradycyjnym, dostanie potwierdzenie zarejestrowania płatności w systemie dopiero po weryfikacji zgodności literowego kodu/numery rezerwacji, otrzymanego na końcu procesu rezerwacji biletów, podanego przez Klienta podczas płatności.

Klient, który zdecydował się dokonać płatności przez pay pal bądź kartą, dostanie potwierdzenie zarejestrowania płatności w systemie dopiero po zarejestrowaniu płatności przez firmę zewnętrzną.
W razie problemów z rezerwacją bądź płatnością, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mai: contact@bilety24.uk lub pod numerem telefonu:.020 8166 9928

4. Zakup biletów za pośrednictwem serwisu telefonicznego
Klient w określonych przypadkach może wybrać bilet z oferty serwisu bilety24.uk i zgłosić chęć jego rezerwacji pod numerem telefonu:. Tak jak w przypadku rezerwacji za pośrednictwem serwisu, Klient otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji oraz kod przelewu, na podany w czasie procesu rezerwacji adres e-mail. Wszystkie dane, niezbędne do dokonania opłaty, podane są w wiadomości e-mail – potwierdzeniu rezerwacji. Serwis bilety24 pod żadnym pozorem nie odpowiada za skutki wprowadzenia złych danych kontaktowych czy też przesłania pieniędzy na one konto bankowe, a także za niedokonanie wpłaty w terminie.

5. Zamówienia grupowe
Zamówienia grupowe dotyczą rezerwacji biletów dla grup powyżej 10 osób realizowane są przez specjalny dział. Aby złożyć zamówienie grupowe, należy wypełnić specjalny formularz: , następnie skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: lub telefoniczną pod numerem: .

6. Bilety i Vouchery
Zasady ogólne: Bilet zakupiony w serwisie bilety24.uk stanowi dokument, uprawniający Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu. Jeden bilet uprawnia do wejścia na wydarzenie tylko jedną osobę. Zależnie od rodzaju wydarzenia, wyróżnia się bilety imienne oraz bilety na okaziciela. Bilet imienny uprawnia do wejścia na wydarzenie tylko tą osobę, której imię i nazwisko zawarte jest na bilecie. W momencie wejścia na wydarzenie bilet podlega weryfikacji. Klient nie ma możliwości wykorzystania biletu dwukrotnie. Zabrania się kserowania, skanowania, kopiowania oraz powielanie biletu w inny sposób – grozi to utratą ważności.

Klient zobowiązany jest do pilnowania biletu. W razie jego zagubienia bądź kradzieży, serwis bilety24 nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Bilety nie powinny być narażone na negatywne działanie warunków atmosferycznych.
Po zakupie Klient winien zweryfikować zgodność biletu z treścią złożonego zamówienia. Jeżeli bilet jest niezgodny z treścią zamówienia, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielom serwisu bilety24. Błędy w treści biletów mogą skutkować odmową uczestnictwa w danym wydarzeniu.

Bilety, które uległy zniszczeniu, w efekcie czego weryfikacja kodu jest niemożliwa, tracą swoją ważność.
Bilet uprawnia Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu w miejscy wskazanym w jego treści. Organizator wydarzenia może zmienić pierwotnie zamówione miejsce na inne przed oraz w trakcie trwania wydarzenia.
Bilety24 zastrzega siebie prawo do wprowadzenia ograniczeń ilościowych, przy zakupie większej ilości biletów przez jedną osobę, dotyczących konkretnego wydarzenia. Liczba ta jest zawsze podane na pierwszej stronie dokumentu zakupu oraz weryfikowana przy transakcji. Polityka ta jest niezbędna w celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk, w zakresie dystrybucji biletów. Ograniczenia ilościowe mogą dotyczyć zarówno jednostki, jak i środka płatniczego. Bilety zakupione powyżej danego limitu, mogą zostać anulowane. Bilety mogą być również sprzedawane z pewnymi określonymi wcześniej zastrzeżeniami, dotyczącymi wstępu bądź wykorzystania – np. minimalny wiek.
Zabrania się zakupu biletów w celu późniejszej odsprzedaży z zyskiem – grozi konsekwencjami prawnymi. Ponadto, w ściśle określonych przypadkach odsprzedaży bądź przekazania na poszczególne wydarzenia, zabronić może sam organizator.

Biletu nie można łączyć z innymi usługami, w tym usługami hotelarskimi, turystycznymi, w zakresie zakwaterowania, a także innymi towarami i produktami, tworzącymi tzn. pakiet. Wyjątek stanowi pisemna zgoda wyrażona przez przedstawicieli serwisu bilety24 bądź organizatora wydarzenia.

Organizator wydarzenia, zgodnie z regulaminem tego wydarzenia, może podjąć decyzję o jego odwołaniu, zwrocie pieniędzy z tytułu odwołania, zmiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, zmiany programu wydarzenia, zmiany miejsca posiadaczowi biletu. Bilety24 są wyłącznie pośrednikiem, a więc nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec posiadacza biletu za decyzje podjęte przez Organizatora, wynikłe z regulaminu wydarzenia.

7. Ceny/kategorie cenowe
Każdy bilet przeznaczony do zakupu, dostępny w serwisie bilety24 posiada określoną cenę. W przypadku niektórych wydarzeń możliwy jest zakup biletów ulgowych bądź pakietów specjalnych np. 3+1 (kup cztery bilety zapłać za trzy), 2+2 (kup cztery bilety, za dwa zapłać cenę ulgową) etc. O udostępnieniu takich biletów decyduje organizator wydarzenia, nie zaś pośrednik. Organizator decyduje także o cenach tradycyjnych biletów na wydarzenie kulturalne, a także przynależności konkretnych miejsc do danej kategorii cenowej – bilety24 są wyłącznie pośrednikiem sprzedaży.
Zamieszczona w serwisie transakcyjnym bilety24 mapka z planem Sali ma charakter poglądowy. Oznacza to, że szczegółowe informacje na temat warunków panujących na sali, miejsc dla niepełnosprawnych, widoczności sceny etc. udziela wyłącznie organizator. W razie wątpliwości w kwestii zakupu danego biletu, Klient winien zgłosić się do organizatora. Jako, ze bilety24 są wyłącznie pośrednikiem w transakcji, nie posiadają informacji w tym zakresie, a co za tym idzie nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodności wynikające ze specyfiki wybranej przez Klienta miejscówki.
Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w związku z niedogodnościami, jakie go spotkały np. kiepska widoczność. W ściśle określonych przypadkach bilety24 mogą pośredniczyć w procesie reklamacji, aczkolwiek podmiotem odpowiedzialnym za jej rozpatrzenie jest wyłącznie organizator wydarzenia.

Pula biletów dostępnych w serwisie bilety24 może być zarówno zwiększana jak i zmniejszana. Zaleca się, aby Klient na bieżąco śledził aktualną ofertę serwisu.
Ceny biletów w każdej chwili mogą ulec zmianie, nawet w trakcie trwania ich sprzedaży. Bilety24 nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta za zmianę ceny biletów w przypadku anulowania transakcji, wpłaty należności po terminie, niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia płatności etc. Może zdarzyć się, że Klient nie będzie mógł zakupić bilety w pierwotnej cenie np. gdy ich cena wzrośnie bądź dostępne będą tylko bilety droższe.
Serwis bilety24 dokłada wszelkich starań, aby ceny oferowanych biletów nie różniły się od cen biletów dostępnych u organizatora danego wydarzenia kulturalnego. Jednakże, jako że bilety24 korzystają z dodatkowych usług np. systemu elektronicznej rezerwacji biletów, ceny biletów w serwisie oraz poszczególnych punktach sprzedaży mogą być nieznacznie wyższe, aniżeli ceny u organizatorów. Wszelkie dopłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z płynnym funkcjonowaniem serwisu. Brak zgody na tą dopłatę, po opłaceniu rezerwacji, a więc zakupie biletu, nie stanowi żadnej podstawy do reklamacji czy anulowania rezerwacji.
Klient, który zobowiązuje się dokonać niegotówkowej zapłaty za bilet, musi liczyć się z tzn. opłatą transakcyjną, doliczoną do ceny zakupu. O jej wysokości, Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu bilety na wydarzenie kulturalne.

Klient, który dokonuje zakupu za pośrednictwem serwisu Internetowego bądź telefonicznego, musi liczyć się z tzn. opłatą serwisową. Service Charge wyraża się w danym procencie całkowitej ceny zakupu biletu na wydarzenie kulturalne. Zarówno o wysokości opłaty serwisowej jak i całkowitej cenie zakupu, Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu biletu na dane wydarzanie kulturalne.

8. Kody rabatowe
System sprzedaży biletów bilety24 udostępnia swoim Klientom kody rabatowe o określonych nominałach. Kody te wpływają zarówno na cenę brutto biletu jak i cenę brutto całego zamówienia. W zależności od konkretnego kodu bądź wydarzenia, którego dotyczy, maksymalna liczba biletów, w przypadku których można zastosować kody rabatowe jest ograniczona. Kody rabatowe są ważne terminowo – w określone dni bądź nieterminowo – przez cały okres sprzedaży. Mogą one dotyczyć grupy wydarzeń lub ściśle określonego wydarzenia.
Każdy kod rabatowy składa się z kombinacji liter, cyfr oraz znaków. O ich wprowadzeniu i warunkach obowiązywania decyduje wyłącznie organizator wydarzenia. Kody rabatowe mogą być publikowane za pośrednictwem wszystkich środków, stosowanych przez serwis – w mediach, mediach społecznościowych, w newsletterach, na stronie serwisu bilety24.uk, a także w materiałach organizatora.

9. Vouchery bilety24
W ściśle określonych przypadkach, serwis bilety24 oferuje Vouchery bilety24. Vouchery te można wymieniać na wybrane wydarzenie spośród wszystkich propozycji, dostępnych na stronie. Wszystkie kwestie związane z korzystaniem z Vouchera, określa specjalny regulamin Vouchera bilety24, dostępny w serwisie bilety24.uk. Dodatkowo Vouchery można zakupić, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: bądź telefonicznie:.


10. Dostawa oraz odbiór biletów
Zasady ogólne: Klient może wybrać interesującą go opcje dostawy i odbioru biletów, sprzedawanych za pośrednictwem systemu bilety24.uk: bilet elektroniczny, dostawa kurierem, dostawa pocztą tradycyjną, dostawa pocztą tradycyjną przesyłki zagraniczne, odbiór osobisty na miejscu wydarzenia, odbiór osobisty w punkcie sprzedaży biletów bilety24. Sposoby odbioru i dostawy zakupionych biletów zależne są od danego wydarzenia kulturalnego. Klient dowiaduje się o dostępnych sposobach odbioru oraz dostawy biletów w chwili dokonania rezerwacji biletów.

11. Bilet elektroniczny
Po rezerwacji i dokonaniu płatności, Klient odbiera bilet w formie elektronicznej tj. dostaje na podany w czasie rezerwacji adres e-mail bilet w postaci załącznika bądź specjalnego linku, który musi następnie wydrukować we własnym zakresie. Bilet winien być drukowany na zwykłym, białym papierze w formacie A4. Wszystkie kody powinny być widoczne, w innym przypadku bilet może być nieważny. Jeden bilet uprawnia do wejścia na ściśle określone wydarzenie kulturalne tylko jedną osobę. Bilety24 nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z zakupionego biletu np. jego powielanie.

12. Dostawa za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź przesyłki kurierskiej
Maksymalny czas dostawy zakupionych biletów wynosi 30 dni. Bilety24 nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych do wysyłki, w tym adresu. Bilety wysyłane są zgodnie z kolejnością wydarzeń, a więc początkowo wysłane zostaną bilety te, których termin jest wcześniejszy. Zaleca się kilkukrotne sprawdzenie, czy dane osobowe wpisane w formularzu są prawidłowe. Jeżeli nie, przesyłka może dojść z opóźnieniem bądź wrócić do nadawcy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do poprawności wpisanych danych, prosimy o natychmiastowy kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. Bilety24 w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za błędy wynikłe z nieuwagi Klienta, w tym za nieprawidłowo wpisany adres. Wszystkie informacje dotyczące kosztów dostawy podawane są w czasie procesu rezerwacji na stronie bilety24.uk.


13. Sposoby i terminy 
Zasady ogólne: W zależności od kanału sprzedaży, a także zaleceń organizatora wydarzenia, serwis bilety24.uk udostępnia następujące rodzaje płatności: Pay Pal , przelew tradycyjny, płatność gotówką, karta płatnicza. Klienci, którzy zdecydowali się zakupić bilety za pośrednictwem serwisu telefonicznego, zmuszeni są dokonać płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego.  W innych przypadkach, Klient przed finalizacją zamówienia będzie mógł zapoznać się z dostępnymi rodzajami płatności.

14. Płatność za pośrednictwem karty płatniczej
Klient, który zdecyduje się zapłacić za zamówienie za pośrednictwem karty płatniczej, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej w serwisie bilety24.uk, zostanie przekierowany na stronę płatności. Na stronie tej Klient zmuszony będzie podać numer karty płatniczej. Przed jego wpisaniem należy upewnić się, czy strona jest szyfrowana, a więc jej adres zaczyna się od ‘https://’. Uwaga! Dokonując płatności za pośrednictwem karty płatniczej, należy początkowo wybrać jej typ, następnie wpisać 16-cyfrowy numer karty, datę ważności karty oraz kod CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty. Klient ma 15 minut na dokonanie transakcji. Po upłynięciu tego czasu rezerwacja biletów zostanie anulowana. Serwis bilety24 nie ponosi odpowiedzialności za zmianę ceny biletu w momencie anulowania rezerwacji.

15. Płatność za pośrednictwem Pay Pal
Klient, który zdecyduje się zapłacić za zamówienie za pośrednictwem przelewu Pay Pal, zobowiązany jest wybrać swoj adres Pay Pal, w którym posiada rachunek i z którego chce dokonać płatności. Następnie Klient zostanie przekierowany na stronę transakcyjną swojego banku, gdzie musi się zalogować. Przed wpisaniem loginu i hasła należy upewnić się, czy strona jest szyfrowana, a więc jej adres zaczyna się od ‘https://’. Klient ma 15 minut na dokonanie transakcji. Po upłynięciu tego czasu rezerwacja biletów zostanie anulowana. Serwis bilety24 nie ponosi odpowiedzialności za zmianę ceny biletu w momencie anulowania rezerwacji.

16. Płatność za pośrednictwem przelewu tradycyjnego
Klient, który zdecyduje się zapłacić za zamówienie za pośrednictwem przelewu tradycyjnego, winien przystąpić do jego realizacji jak najszybciej. Zaksięgowanie wpłaty na rachunku bilety24 musi wystąpić maksymalnie do 72 h od momenty wykonania rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja zostanie anulowana, zaś bilety wrócą do ogólnej puli biletów przeznaczonych do sprzedaży. Serwis bilety24 nie ponosi odpowiedzialności za zmianę ceny biletu w momencie anulowania rezerwacji.

17. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta serwisu bilety24
Telefonicznie: 020 8166 9928
Mailowo: contact@bilety24.uk
 
Biuro Obsługi Klienta czynne jest w dni robocze od 10: 00 do 18:00. Godziny te mogą ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem serwisu bilety24.uk.
Koszt połączenia zgodny jest z taryfą Klienta.

18. Faktura  Klient, który chce dostać wraz z biletem fakturę VAT, zobowiązany jest do zaznaczenia odpowiedniej rubryki na karcie rezerwacji biletów. Faktura VAT wysyłana jest listem elektronicznym, na adres podany przez Klienta w procesie rezerwacji. Jeżeli Klient ma takie życzenie, może otrzymać fakturę VAT w formie elektronicznej. W takim przypadku faktura VAT wysyłana jest na e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji.

19. Wstęp i uczestnictwo
W przypadku, gdy Klient dopuści się naruszenia postanowień oraz warunków wydarzenia bądź warunków ustalonych przez organizatora, zarządca, właściciel obiektu bądź sam organizator mogą odmówić mu wstępu na teren, na którym odbywa się dane wydarzenia. Ponadto, zarządca, właściciel obiektu bądź sam organizator mogą przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia względem Klientów.
Klient zobowiązany jest do względnej terminowości. W przypadku spóźnienia zarządca, właściciel bądź organizator dołoży wszelkich starań, aby Klient wszedł na wydarzenie w czasie przerwy. Należy wziąć pod uwagę, że w ściśle określonych przypadkach nie będzie to możliwe.

Zabrania się używania na danym wydarzeniu sprzętu fotograficznego oraz nagrywającego chyba, że organizator zezwoli inaczej. Ponadto zabrania się używania gadżetów takich jak: pióro laserowe oraz telefon komórkowy. Na teren, na którym odbywa się wydarzenie nie można wchodzić ze zwierzętami, wyjątek stanowi pies przewodnik. Nie wolno również wchodzić na teren wydarzenia z własnymi artykułami spożywczymi oraz napojami chyba, ze organizator zezwoli inaczej.
Przed dokonaniem zakupu biletów w serwisie bilety24.uk, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia efektów specjalnych – dźwiękowych, audiowizualnych, świetlnych oraz pirotechnicznych.


20. Zwroty biletów / rezerwacji 
Brak prawa do odstąpienia umowy
Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej w systemie sprzedaży biletów bilety24.uk, tylko w przypadku podania powodu.

21. Zwroty
Zwrot biletów możliwy jest tylko wtedy, gdy zezwoli na to regulamin organizatora
W przypadku zwrotu biletów, bilety24 zobowiązują się do zwrotu na rzecz Klienta ceny za bilet, w zakresie kwot otrzymanych na ten cel przez organizatora.
W przypadku odwołania wydarzenia, zmiany jego daty bądź godziny, bilety24 dołożą wszelkich starań, aby przekazać tą informacje Klientowi.

22. Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia
Aby dokonać zwrotu biletu zakupionego w serwisie bilety24.uk, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta bilety24. Niezbędne jest posiadanie numeru rezerwacji. W przypadku płatności przelewem, środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego wykonana została płatność za bilet. Klient może wyrazić chęć przelania środków na inny rachunek – o tym fakcie musi powiadomić konsultanta bilety24. W przypadku płatności kartą płatnicza, środku zostaną zwrócone na rachunek karty, za pomocą, której dokonano płatności za bilet. Klient otrzyma wiadomości e-mail o przekazaniu środków pieniężnych do zwrotu.

W przypadku zwrotu biletu, z wybraną opcją dostawy przesyłka kurierska bądź listowna, Klient zmuszony jest uprzednio dostarczyć bilety na wskazany adres.

23. Zwrot w przypadku zmiany daty lub miejsca wydarzenia
W przypadku zmiany daty wydarzenia, organizator za pośrednictwem serwisu bilety24 zaproponuje Klientowi inne miejsca na wybrane wydarzenia, w innym terminie, o wartości odpowiadającej wartości zakupionych przez niego Biletów chyba, ze regulamin organizatora przewiduje inaczej. Jeżeli Klient będzie chciał zwrócić bilet, musi skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. W przypadku płatności przelewem, środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego wykonana została płatność za bilet. Klient może wyrazić chęć przelania środków na inny rachunek – o tym fakcie musi powiadomić konsultanta bilety24. W przypadku płatności kartą płatnicza, środku zostaną zwrócone na rachunek karty, za pomocą, której dokonano płatności za bilet. Klient otrzyma wiadomości e-mail o przekazaniu środków pieniężnych do zwrotu. 
W przypadku zwrotu biletu, z wybraną opcją dostawy przesyłka kurierska bądź listowna, Klient zmuszony jest uprzednio dostarczyć bilety na wskazany adres.

24. Inne zwroty
Zwrot biletów w innych przypadkach, aniżeli powyżej, możliwy jest tylko wtedy, gdy zezwala na to regulamin organizatora danego wydarzenia. Uwaga! Większość organizatorów wydarzeń nie wyraża zgody na zwrot zakupionych wcześniej biletów. Jeżeli Klient będzie chciał zwrócić bilet, musi skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. W przypadku płatności przelewem, środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego wykonana została płatność za bilet. Klient może wyrazić chęć przelania środków na inny rachunek – o tym fakcie musi powiadomić konsultanta bilety24. W przypadku płatności kartą płatnicza, środku zostaną zwrócone na rachunek karty, za pomocą, której dokonano płatności za bilet. Klient otrzyma wiadomości e-mail o przekazaniu środków pieniężnych do zwrotu. 
W przypadku zwrotu biletu, z wybraną opcją dostawy przesyłka kurierska bądź listowna, Klient zmuszony jest uprzednio dostarczyć bilety na wskazany adres.

25. Odpowiedzialność
Bilety24 nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta za zamówione przez niego dodatkowe usługi, w tym usługi turystyczne, hotelarskie i związane z zakwaterowaniem.
Bilety24 nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta za wystąpienie zdarzeń losowych, w tym wojny, powstania, rozruchów, zamieszek, ataków terrorystycznych, pożarów, wybuchów, powodzi, kradzieży, ataków cybernetycznych, strajków, warunków atmosferycznych, wymogów wynikających z obronności kraju, aktów i regulacji rządowych etc.

26. Dane osobowe
Administratorem danych Klientów jest bilety24. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji umowy kupna sprzedaży, w celach marketingowych, a także w celach informacyjnych oraz w celach archiwizacji.
Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane organizatorowi wydarzenia, a które Klient zakupił bilety.

Regulamin obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2016 roku.