Sponsoring KulturyBUDOWANIE MARKI POPRZEZ SPONSORING KULTURY
 
Sponsoring kultury pozwala podmiotom prywatnym zarówno na aktywne uczestnictwo w misji rozwoju i ochrony kultury, jak i na budowę własnego wizerunku
To forma współpracy, która służy osiąganiu obopólnej korzyści przez sponsorującego oraz sponsorowanego. Sponsoring kultury należy najczęściej do strategii promocyjnej przedsiębiorstwa.
Sponsoring kultury spełnia wiele funkcji, ale najbardziej skuteczny staje się wtedy, gdy
traktowany jest jako element strategii komunikacyjnej. Daje wtedy szansę dotarcia do
szerszego grona odbiorców i stworzenia pozytywnych skojarzeń łączących sponsora i
Wspieraną przez niego inicjatywę. Wspieranie kultury daje firmom możliwość budowania
marki, przy wykorzystaniu bogactwa skojarzeń, jakie niesie świat sztuki. Przedsiębiorstwa
decydujące się na współudział w inicjatywach kultury są najczęściej postrzegane jako firmy
odpowiedzialne społecznie, odważne i wiarygodne, a to wartości niebagatelne przy tworzeniu
silnej marki. Dzięki sponsoringowi przedsiębiorcy mogą zaprezentować się jako aktywni,
odpowiedzialni i świadomi uczestnicy Życia społecznego.
 
SPONSOR TYTULARNY
Najbardziej rzucającą się w oczy formą jest sponsoring tytularny. Obecność w „NAZWIE” wydarzenia  stanowi oczywistą korzyść dla marki.   Zaletą takiej formy wsparcia jest obecność we wszystkich materiałach prasowych i ogłoszeniach.
 
SPONSOR STRATEGICZNY
Inna forma współpracy sponsoringowej to bycie sponsorem strategicznym. Taka forma ma miejsce, gdy strategiczny partner nie jest sponsorem tytularnym i realizuje inne formy obecności na wydarzeniu i w jego komunikacji. W tym wypadku sponsor ma zapewnioną silną obecność na terenie imprezy oraz zagwarantowane występowanie we wszystkich materiałach reklamowych.
Często scena główna jest oficjalnie nazwana Sceną (sponsora strategicznego), co znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w imprezowych informatorach, ale również w kampaniach PR, których nagłówki krzyczą, że główna gwiazda zagra na „Scenie nazwa sponsora strategicznego”.
 
Inne formy współpracy
PARTNERZY
PATRONAT MEDIALNY

 
 
JAK WYGRAĆ WALKĘ O WIZERUNEK
Wyłączność na promocję wydarzenia pod nazwą firmy
Oficjalna nazwa sceny wydarzenia „na scenie sponsora wystąpi...”
Logo sponsora na ściance sponsorskiej znajdującej się na scenie
Prezentacja firmy ze sceny podczas imprezy
Prezentacja firm na telebimie podczas imprezy
Obecność w mediach
Logo sponsora na materiałach  promocyjnych – ulotki, plakaty
Logo sponsora na banerach, roll-upy
Stoisko promocyjne firmy
Logo sponsora oraz link na stronie i Facebooku wydarzenia  
Dystrybucja materiałów promocyjnych dostarczonych przez sponsora
 
Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona przez nas oferta zainteresuje Państwa oraz spełni
wszelkie oczekiwania. Jesteśmy również przekonani, iż Państwa wsparcie będzie istotnym
wkładem w organizację polskich wydarzeń na ternie Wielkiej Brytanii
 
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
+44 20 8719 0066
contact@bilety24.uk